Lietuvos dujų asociacija

Lietuvos Dujų asociacija išlieka pagrindiniu Lietuvos dujų sektoriaus ekonomine ir technine pažanga suinteresuotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų savanorišku susivienijimu, jungiančiu stambiausias gamtinių dujų tiekimo, perdavimo, paskirstymo įmones:

  • AB „Lietuvos dujos“
  • AB „Amber Grid“
  • UAB „Dujotekana“
  • UAB „Haupas“
  • UAB „SG dujos“
  • Asociacija „Lietuvos dujotiekio statyba“

Asociacija „Lietuvos dujotiekio statyba“ vienija 16 pagrindinių bendrovių, atliekančių dujotiekio statybos darbus Lietuvoje ir svetur bei energetikos profilio mokymo bei mokslo įstaigas:

  • Lietuvos energetikos institutas
  • Kauno Technologijos Institutas
  • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas